*******3-10 yaş grubu çocukları İngilizce konuşmaya hazırlar*******

Neden Pumkin Online English Language Learning for Children?

—-Çünkü yabancı dilin temelleri küçük yaşta atılması önemlidir. Ülkemizde bu konuda yetişmiş öğretmen sayısı kısıtlıdır ve onlar da genelde özel okullarda görev yapmaktadırlar. Bu konuda iyi yetişmiş bir öğretmen bulunsa ve özel ders aldırılsa bile, Türk öğretmen ise ders saati 100.-TL, yabancı öğretmen ise en az 100.-USD’dir. Pumkin platformu İngilizceyi edinim yoluyla öğretmektedir. Çocuklar Ana dilini nasıl öğrendiler ise, aynı yol izlenmektedir – Önce bilgiyi sunma, sonra Pratik yaptırma ve en son kullandırma.

—–Ülke olarak çözemediğimiz en önemli konulardan biri İngilizce öğretimi. Neden İngilizce öğrenmekte ve konuşmakta zorlanıyoruz? Çünkü İngilizce Türkçeden farklı bir dil grubunda yer almakta.  Avrupa dillerini konuşan ülkelerin çocukları, İngilizce öğrenmeye başladıklarında, en az 500 benzer kelime ve cümleden oluşan bir temel ile başlamaktalar.  Pumkin Online English  Dünya Bankası desteği ile hazırlanmış bilimsel bir platformdur. Amacı Avrupa dillerini konuşmayan ülkelerin çocuklarının da İngilizce öğrenmeye başladıklarında benzer temele sahip olmalarını sağlamaktır. Bu kalıcı temele sahip çocuklar sadece ileri İngilizce değil, Fransızca ve İspanyolca gibi diğer Avrupa dillerini de öğrenirken daha hızlı özümsemekte ve daha çabuk konuşmakta.  Çocuklar öğrendiklerini hemen telaffuz etme eğiliminde oldukları için,  İngilizce konuşamamızın diğer iki nedeni olan Pratik yapma  ve çok sık görülen utangaçlık sorunu ortadan kalkmakta.

—–Pumkin Platformunun avantajları: 1. En iyi öğrenme şekli bizzat yaparak ve uygulayarak öğrenmektir. Pumkin‘de çocuklar tüm aktiviteleri kendileri tamamladıkları için, konuşma ve konuşulanı anında algılamaya yönelik kalıcı bir altyapı oluşturmaktadırlar. 2. Tamamen animasyon. İngilizceyi aktivitelerle, oyunlarla, video ve şarkılarla öğrettiği için çocuklar tarafından çok sevilmekte ve bu da başarıyı beraberinde getirmekte. 3. Öğretmenler ve Veliler rapor bölümünden öğrencinin çalışmalarını adım adım izleyebilmekte, öğrenilmesi gereken 500 kelime ve kalıp cümlenin öğrenildiğinden emin olmakta ve öğrenilen kelimelerle ilgili  her dersin sonunda öğrenciye telaffuz çalışması yaptırmakta. (Velilerin İngilizce bilmelerine gerek yoktur, onlara gönderdiğimiz Türkçe ‘’Veli Kullanım Kılavuzu’’nu takip etmeleri yeterlidir.) İngilizcenin ortalama 850 kelime ile konuşulduğunu düşünürsek, çocukların bu yaşta 500 kelimeden oluşan bir alt yapı edinmeleri çok önemli. Bu alt yapıyı ne kadar erken edinirlerse, örneğin anaokulu veya İlkokul 1, ileriki yıllarda çizgi film, şarkılar ve diğer kaynaklardan bunu genişletmeleri çok doğaldır.

Pumkin Online English Learning for Children nedir?

Pumkin, İngilizce öğrenme konusunda başarı sağlayacak dersler, alıştırmalar ve seçenekler sunmak için Internet ve mültimedya teknolojisini, en yeni öğretim metodlarıyla birleştiren kapsamlı bir İngilizce öğrenim servisi.

1. Özellikle çocuklar için hazırlanmıştır. Amaç çocukların sıkılmadan İngilizce öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlamaktır.

2. 5 bölümden (Gezegen) oluşmakta ve 100 ders saati içermektedir.

3. Toplamda 750 adet animasyonlu aktivite barındırmaktadır.

4. 80 adet öğretici video, 10 adet şarkı.

5. Her aktiviteden sonra puanlı oyunlar mevcuttur. Öğrenciler puan toplayarak her seviye için Animal shop’tan alışveriş yaparak kendi hayvan koleksiyonunu oluşturabilmektedirler.Etiket Bulutu